نرم افزار وآموزش تحت اکسس و اکسل

لذت آموزش و یادگیری ، زندگی دیجیتال مرجع آموزشهای آفیس

4 دوره

ماکروسافت اکسل Excel

دورس ، دوره ها و نمونه های مربوط به ماکروسافت اکسل در این طبقه...اطلاعات بیشتر
3 دوره

ماکروسافت اکسس Access

دورس ، دوره ها و نمونه های مربوط به ماکروسافت اکسس در این طبقه...اطلاعات بیشتر
1 دوره

ماکروسافت ورد Word

دورس ، دوره ها و نمونه های مربوط به ماکروسافت اکسل در این طبقه...اطلاعات بیشتر
1 دوره

نرم افزارهای اختصاصی

نرم افزارهای اختصاصی تولید شده توسط زندگی دیجیتال و یا کاربران که ...اطلاعات بیشتر